Informacije i dokumentacija za studente

U Priručniku za stručnu praksu naći ćete sve informacije potrebne za planiranje i provedbu stručne prakse kao i poveznice na dokumente koje je potrebno ispuniti tijekom obavljanja stručne prakse.

Dokumentacija: