Informacije i dokumentacija za poslodavce i mentore

U Priručniku za stručnu praksu naći ćete sve informacije potrebne za planiranje i provedbu stručne prakse kao i poveznice na dokumente koje je potrebno ispuniti tijekom obavljanja stručne prakse.

Dokumentacija:

Stjecanje statusa stručne/nastavne baze

U cilju unaprjeđenja nastavne djelatnosti i stručnog rada Fakulteta uspostavljaju se nastavne i stručne baze kojima se nastoji omogućiti povezivanje rada u praksi s visokim obrazovanjem, kvalitetna stručna praksa i stjecanje praktičnih kompetencija studenata. Stjecanje statusa stručne/nastavne baze Fakulteta uređeno je Pravilnikom o nastavnim i stručnim bazama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.